Automobilist als slachtoffer

Deze week zijn er in Nijmegen twee flitspalen gesneuveld. En waarschijnlijk waren het geen ongelukjes. Het zou natuurlijk al heel toevallig zijn als er twee avonden achter elkaar een ongelukje met een flitspaal gebeurt, maar het gebeurde beide keren op dezelfde manier. Met een – aan de bandensporen te zien – zware auto werden beide palen tegen de rijrichting in aangereden. Tegen de rijrichting in is niet alleen onwaarschijnlijk, maar duidt ook op opzet. Je wilt de flitspaal immers niet van de kant aanvallen waar de camera op gericht staat.

Wie wel eens op een feestje komt met automobilisten kent de verhalen. De automobilist is de melkkoe van de overheid, dat is volstrekt duidelijk. Denk maar eens aan het kwartje van Kok. Voor wie geen idee heeft waar het over gaat, zie wikipedia. De accijns is natuurlijk sowieso de manier waarop de automobilist het geld uit de knip wordt geklopt.

Zeker in Nijmegen is de klacht dat de fiets wordt voorgetrokken ten koste van de auto. Kijk maar naar de Graafseweg waar de auto almaar ruimte moet inleveren. Hieraan ligt het idee ten grondslag dat er een soort natuurlijke verdeling is in aandacht voor de auto en de fiets. In de tweede helft van de vorige eeuw ging die aandacht – en daarmee het budget – vooral naar de auto. Maar er staat nergens geschreven dat de geldende verhoudingen voor altijd zo moeten blijven. En dat is voor sommige automobilisten even slikken.

Er is geen enkele reden waarom de auto altijd maar voorrang op de fiets zou moeten krijgen. Niet letterlijk op kruisingen, waar de auto steeds vaker voorrang moet geven aan een fietspad. Op de Muntweg bleken te veel automobilisten daar erg veel moeite mee te hebben. Maar de auto krijgt ook allang niet meer voorrang in het stadhuis waar de budgetten voor mobiliteit verdeeld worden. En dus wordt er geklaagd dat er heel veel geld wordt uitgegeven voor de fiets en de auto er maar bekaaid vanaf komt.

Wie naar de echte cijfers kijkt kan alleen maar stellen dat de fiets bezig is met een flinke inhaalslag. Wat waarom is het voor auto’s zo ontzettend belangrijk dat er altijd een goede doorstroming is. Vaak gaat dat dan ten koste van fietsers, want een groene golf voor auto’s ontpopt zich nogal eens als een rode golf voor de fiets. Wie kijkt naar de budgetten die voor fietsers en auto’s worden uitgegeven kan alleen maar concluderen dat die inhaalslag ten gunste van de fiets hoognodig was!

RA 2-6-22