biodiversiteitsagenda

Je zou denken dat een stad als Nijmegen haar groen goed beschermt. Maar degenen die zich al langer bezig houden met het groen in de stad weten dat deze bescherming lang niet altijd optimaal is (geweest). Er zijn al enkele decennia documenten waarin de groene structuren worden benoemd, maar die in de praktijk lang niet altijd een garantie bleken dat het groen ook echt werd beschermd.

Groene plekken zijn voor te veel partijen die zich bezig houden met ruimtelijke ontwikkelingen toch vooral plekken “waar nog iets kan”. Zo is er nog maar enkele jaren geleden een fietspad door het meest donkere gedeelte van het Goffertpark gelegd. Recent zijn we ook nog geconfronteerd met een projectontwikkelaar die een flat van 7 hoog in een oude kloostertuin wilde bouwen. De plannen van NEC om midden in de Goffert woningen te gaan bouwen (boven op het stadion) hebben gelukkig geen goedkeuring gevonden bij het stadsbestuur.

Vaak ontstaat zo een keten waardoor de groene gebieden stukje bij beetje verder worden aangetast. Er wordt een hoekje afgesnoept, maar daardoor ontstaat weer een nieuw hoekje en dat overleeft dan de volgende ronde niet. Waarna er weer een nieuw hoekje ontstaat. Of de ecologische waarde van het groen wordt aangetast, zoals bij het hierboven al genoemde fietspad, waarbij lichtvervuiling ontstaat.

Het groen wordt nu vooral beschermd door de bestemmingsplannen. Een gebied kan daarin de bestemming groen krijgen, maar vaak ontbreekt een verdere onderbouwing. Waarom heeft dit perceel de bestemming groen en wat is de waarde ervan. En als er dan nieuwe plannen worden gemaakt is het bestemmingsplan al gauw aangepast. Op 1 januari 2024 zijn deze bestemminsplannn echter op gegaan in het omgevingsplan. Nijmegen lijkt dat aan te grijpen om het groen beter te beschermen.

De basis voor de omgevingsplannen is de omgevingsvisie. Daarin ligt het ruimtelijk beeld voor de komende jaren vast. Anders dan in de bestemmingsplannen worden daarin alle aspecten meegenomen waarmee je bij het ruimtelijk beleid rekening wilt houden: woningbouw, industrie, verkeer of cultuurhistorie. Ook het groen moet een plaats krijgen in de omgevingsvisie en daarom wordt nu gewerkt aan de biodiversiteitsagenda, die moet gaan dien als onderligger voor de omgevingsvisie.

Met de biodiversiteitsagenda lijkt de natuur een steviger basis te krijgen in de omgevingsvisie. Niet alleen geeft de naam alleen al blijk van de nodige ambities, ook worden de natuurwaarden steviger onderbouwd. Ambities omdat het plan niet alleen gaat over de huidige waarde van de natuur, maar ook het streven naar meer biodiversiteit aangeeft. En een goed onderbouwde natuurwaarde legt het in de belangenafweging minder snel af tegen andere belangen.

Daarbij geeft het college aan dat de biodiversiteitsagenda zoals die nu voor ligt nog niet af is. De komende jaren moet deze agenda verder worden ingevuld en onderbouwd. Daarmee zal de bescherming als het goed is verder toenemen.