De boys en hun toys

Van de week reed ik weer eens door de randstraten van het centrum toen er zo’n auto vol hormonen achter me zat. Je kent ze wel. Vlak voor een zebra (met geschrokken voetgangers) vol in de rem meteen daarna vol op het gas om 10 meter verder weer vol in de remmen te moeten. Omdat de straat toch net te smal is om die fietser – in dit geval mij – te passeren. Ondertussen denk je als fietser “hij zal het toch niet gaan proberen …..?!”

Rowan Atkinson maakte al in 1990 een mooie documentaire over dit fenomeen. Hoe mensen en vooral jonge mannen veranderen zo gauw ze in de buurt van een auto komen. Onder andere de territoriumdrift uit het voorbeeld hierboven komt erin aan de orde. Maar een auto is van grote invloed op de werking van het menselijke brein, dat toont ook deze documentaire aan.

Ondertussen is Johan Vollenbroek, onze eigen Nijmeegse milieuridder, bezig een andere uitwas te bestrijden. Mocht hij deze week geen succes hebben dan gaan binnenkort tienduizenden Nederlanders zich vergapen aan een aantal razend snelle en een overmaat aan geluid producerende bolides in ons mooie duinlandschap in de buurt van Zandvoort.

We weten inmiddels dat auto’s flink bijdragen aan bijvoorbeeld de CO2 uitstoot en we laten ons in slaap sussen doordat auto’s steeds zuiniger worden. Dat we dat vooral als reden zien om grotere en zwaardere auto’s aan te schaffen, waardoor we per saldo niets opschieten, vergeten we gemakshalve maar. Een auto is voor velen niet een simpel hulpmiddel om van A naar B te komen, maar een onderdeel van status en persoonlijkheid. Alleen al het idee om te kiezen voor een beter alternatief – zowel voor de omgeving als voor de gezondheid – komt niet bij ze op. In het openbaar vervoer zitten immers de losers.

Elektrische auto’s pakken in ieder geval de geluidsoverlast aan, maar ik vrees dat dat voor de automobilisten waar we het hier over hebben juist een reden is om geen elektrische auto aan te schaffen. Ze willen immers hun heilige koe voelen en ook horen. Veel politici stralen ondertussen ook nog steeds uit dat je het volste recht hebt om je auto altijd en overal te gebruiken. Ook op plaatsen waar we daar eigenlijk niet de ruimte voor hebben. Denk aan een stadscentrum. Die auto’s maken het er ook al niet veiliger en gezonder op. Terwijl juist dat stadscentrum eenvoudig op een andere manier bereikt kan worden.

Maar het zal nog even duren voordat ongebreideld autogebruik het nieuwe roken wordt.