De Graafseweg

Een jaar of twee geleden is het eerste gedeelte van de Graafseweg vernieuwd. Op het gedeelte tussen het Keizer Karelplein en de Rozenstraat heeft het autoverkeer stad uit een rijbaan ingeleverd voor ruimere fietspaden. De gedachte erachter is dat door de opening van de nieuwe stadsbrug (de Oversteek) de Graafseweg niet langer de hoofdroute door Nijmegen is. Sindsdien is het verkeer op deze weg ook afgenomen. De vraag is wat je met deze extra ruimte gaat doen. Niets doen betekent dat de ruimte weer vol loopt met auto’s. De gemeente kiest er voor om deze ruimte in te zetten voor fietsers en de leefbaarheid te vergroten.

30% meer fietsers op het fietspad op de Graafsebrug

Zoals altijd als het autoverkeer ruimte in moet leveren was er veel kritiek. Maar de evaluatie laat zien dat de ingreep het beoogde doel heeft gehaald. Niet alleen is het autoverkeer minder geworden, maar ook nam het fietsverkeer op de Graafse brug met 30% toe. Een duidelijke aanwijzing dat het aanleggen van fietsvoorzieningen werkt.

Wat gaat er gebeuren

En nu wordt dus voorgesteld om ook tussen de Wolfskuilseweg en de Rozenweg stad-in een rijbaan voor auto’s weg te nemen. Zo wordt ook hier ruimte gecreëerd om een parallelweg aan te leggen voor de woningen die daar staan. En natuurlijk gaan de fietsers daarvan ook profiteren. Nu is er stad-in alleen een fietssuggestiestrook, waar het autoverkeer vlak langs de fietsers rijdt (zie foto). Er komt zelfs ruimte voor een rij bomen.

Verkeer raast vlak langs de fietsers

Tussen de Wolfskuilseweg en de Neerbosscheweg blijven er in beide richtingen twee rijstroken voor auto’s. Wel worden deze smaller gemaakt zodat er ruimte komt voor een fietspad. Vooral de linkerrijstrook wordt smaller en verboden voor vrachtverkeer. Het fietspad hier is vooral bedoeld voor de aanwonenden. De oversteek ter hoogte van de verbindingsweg verhuist naar de Cavaljéweg, iets verder stad uit. Daar komt een volwaardige driesprong waar ook auto’s de Graafseweg in beide richtingen op en af kunnen. Vandaar komt er een fietspad (twee richtingen) naar de verbindingsweg. De gevaarlijke oversteekplaats bij de verbindingsweg wordt opgeheven.

Een plan met veel positieve gevolgen zou je denken, maar toch is de complete oppositie al weer in de tegen-reflex geschoten. Het idee dat je de auto ook maar een strobreed in de weg zou leggen is blijkbaar niet denkbaar voor sommigen. Alsof er geen milieuprobleem is waar auto’s een behoorlijke bijdrage aan leveren. En alsof er geen leefbaarheids- en veiligheidsprobleem is voor de bewoners langs deze weg. En alsof we niet juist het fietsverkeer willen bevorderen in Nijmegen.

Een paar argumenten van “critici”:

“Inkrimpen van het het aantal rijbanen zou de stad onbereikbaar kunnen maken.”
Het verkeersmodel dat in eerdere situaties goed bleek te werken lijkt al zonder meer ter zijde te worden geschoven. Op de inspraakavond voor bewoners bleek dat zij ervaren dat de files momenteel korter zijn en dat geeft aan dat er minder verkeer is. Ook een aanwijzing dat op een gedeelte van de weg terug gaan naar één rijbaan mogelijk zou kunnen zijn. Hetgeen dus bevestigd wordt door het computermodel.

“Er ligt al een fietsroute over de Hatertse Veldweg, dus die is hier niet nodig,”
Wie de plannen wel goed leest ziet dat de fietsroute hier niet bedoeld is voor doorgaande fietsers, maar uitdrukkelijk voor aanwonenden. De enige doorgaande route die hier wordt gebruikt is vanuit de Wolfskuilseweg via de Graafseweg naar Bottendaal en het centrum. Die route wordt in deze plannen sterk verbeterd. De andere fietspaden zijn voor doorgaande fietsers niet interessant, omdat ze min of meer doodlopen.

Conclusie

Met deze plannen wordt het op de Graafseweg een stuk leefbaarder en veiliger. Mogelijk moeten automobilisten daardoor een iets langere reistijd voor lief nemen. Overigens is deze extra reistijd op het gedeelte tussen Graafsebrug en Keizer Karelplein beperkt tot 15 seconden, dus dat is te overzien.

Het is ook een signaal naar automobilisten dat het niet meer vanzelfsprekend is dat je overal zo maar met de auto naartoe kunt. Juist in stadscentra, waar de auto voor relatief veel overlast zorgt en er goede alternatieven zijn, is het goede concurrentiepositie van fiets (en openbaar vervoer) te versterken.