De kerstezel

In deze stichtelijke tijd zo vlak voor pasen wil ik het met u over de kerstezel hebben. Niet een gewone kerstezel, maar een bijzondere: namelijk Harrie Jekkers. Die speelde namelijk ooit de rol als kerstezel. En zoals het in een kerstverhaal hoort kwam het dus uiteindelijk allemaal goed.

Ik kom hierop vanwege het rapport dat maar liefst drie adviesraden gezamenlijk hebben uitgebracht eind maart. Een rapport dat nadrukkelijk aantoonde dat het platteland al jarenlang wordt achtergesteld. Een rapport dat door Caroline en haar BBB ongetwijfeld zal worden omarmd. Op zich volkomen terecht natuurlijk.

Er ontvouwt zich een sprookje met Mark Rutte in de rol van de leraar en Caroline van de Plas in de rol van kerstezel. En dan vooral het achtereind. (Als je dit niet begrijpt moet je wellicht even de clip hierboven bekijken!). De vraag die dit oproept wanneer het sprookje voor Caroline een goed einde heeft gekregen. Bovengenoemd rapport bevestigt dat haar aanhang inderdaad is achtergesteld. Er is slechts één niet onbelangrijk detail. Het rapport gaat niet over stikstof.

En daar zit een mogelijke voetangel voor Caroline. Ze heeft verkiezingsbeloftes gedaan waarvan het de vraag is of ze die kan waarmaken. Tenzij ze bereid is uit de Europese Unie te stappen, maar ook daar heeft ze hulp van andere partijen bij nodig.

De Volkskrant spreekt zelfs van een spagaat voor de BBB en komt met het voorbeeld Overijssel. Na jaren eindelijk toegezegde vernieuwingen in de infrastructuur gaan nu toch niet door omdat de stikstofruimte ontbreekt. Nadrukkelijk vasthouden aan de gewenste versoepeling van het stikstofbeleid lijkt noodzakelijke investeringen in de regio te blokkeren.

Toch biedt de situatie ook mogelijkheden. Gevestigde partijen krijgen met het rapport meer mogelijkheden om het platteland tegemoet te komen. En het biedt Caroline mogelijkheden om wat water bij de wijn te doen. Ook ten behoeve van de regio en het platteland.

Zien jullie het al voor: Caroline van de Plas en Mark Rutte in één pak? En ook deze laatste zin is alleen te begrijpen als je de clip van de kerstezel hebt gezien!

De foto komt van The Donkeysanctuary

RA 01-04-’23