De olifant in de Albert Heijn

Bij Albert Heijn kon je gratis een e-boek downloaden over de toekomst van ons eten. Na de download bleek het meer een soort glossy waarin AH het onderwerp voedsel vanuit een drietal invalshoeken bekijkt: gezondheid, de sociale kant van eten en als derde duurzaamheid. Ik heb natuurlijk vooral naar de laatste invalshoek gekeken.

Ik kwam er niet heel veel nieuws in tegen, maar de gemiddelde AH klant vindt er waarschijnlijk wel het nodige in waar hij of zij nog niet zo bekend mee is. Voor mij was vooral een artikel over boeren met oog voor het bodemleven een eye-opener. Bij een doorsnee boer zit er niet veel leven meer in de bodem. Als het al niet is verdwenen door het gebruik van chemicaliën, zijn ze veelal letterlijk platgereden door de zware landbouwmachines. Terwijl een gezond bodemleven er juist voor zorgt dat de bodem meer vocht en CO2 opneemt. Niet onbelangrijk in tijden van klimaatverandering en droogte!

Het belangrijkste artikel over duurzaamheid is een interview met Louise Fresco, de bestuursvoorzitter van de Landbouwuniversiteit Wageningen. Ook weer niet meteen iemand waarmee je een heel extreme visie binnenhaalt. Toegegeven: onder haar is de Landbouwuniversiteit minder technocratisch geworden. Maar ze is er ook van overtuigd dat je gangbare bedrijven nodig hebt om de samenleving te vergroenen.

Maar de olifant in de ruimte is bij deze glossy toch vooral de positie van Albert Heijn zelf. Vrijwel alles gaat over initiatieven van anderen. Zeker in Nederland is AH een groot bedrijf en die zijn volgens Louise Fresco om de vergroening uit te rollen. Albert Heijn zou zijn klanten bij de hand kunnen nemen en hen groene keuzes aanreiken. Maar dat gebeurt allemaal wel erg vrijblijvend.

Daarmee sluit AH zich aan bij de trend onder grote bedrijven. In plaats van hun verantwoordelijkheid te nemen, wachten ze liever op initiatieven van anderen. Of hun klanten. In de glossy komt ter sprake dat goede producten voor iedereen zouden bereikbaar zouden moeten zijn. Hier lijkt me een schone taak voor Albert Heijn zelf te liggen!

(RA 1-11-’21)