Basteicafé: Stadslandbouw

Kaart wordt geladen...
20:00-22:30

De Bastei


Basteicafé: Stadslandbouw

Op donderdag 9 februari gaan we tijdens het Basteicafé in op de toekomst van de stadslandbouw – oftewel het telen, oogsten en afzetten van voedsel in of nabij de stad.

Op dit moment vindt er in onze regio op bescheiden schaal al een transitie van de landbouw plaats, zoals met kringlooplandbouw, natuur-inclusieve en herstellende (ofwel ‘regeneratieve’) landbouw. Ook op het vlak van distributie van lokaal geteeld voedsel, preventie van voedselverspilling en schoolmoestuinen gebeurt er al veel. Voorbeelden vind je in de Kop van Malden, in de Ooij, op de Warmoes, bij het vroegere Kinderdorp Neerbosch, bij Ressen en in de diverse volkstuincomplexen in en rond Nijmegen.

Elk van de verschillende initiatieven draagt vanuit de eigen praktijk bij aan de sociale, economische en ecologische verduurzaming van het Nijmeegse voedselsysteem.

De Bastei