Een andere kijk op economie, Associatieve economie- visie en praktijk

Kaart wordt geladen...
18:30-22:00

Vrijeschool De meander


Een andere kijk op economie, Associatieve economie- visie en praktijk

Luuk Humblet en Mia Stockman, eigenaars van De Blauwe Bloem en oprichters van De Vereniging voor Associatieve Economie, geven een cursus van zes keer over stappen die er genomen kunnen worden om vanuit de huidige economie die stoelt op winstbejag en concurrentie, te komen tot een economie die dienstbaar is aan de mens.

De achtergrondideeën van Rudolf Steiners Driegeleding worden besproken en concrete handvatten worden aangereikt om deze in de praktijk te brengen in vormen passend bij de huidige tijd. Luuk en Mia spreken vanuit dertig jaar winkelierservaring en vanuit een brede ervaring als cursusgevers.

zie verder: www.wegwijzerantroposofie.nl