Informatiebijeenkomst Herenboeren Lingezegen

Kaart wordt geladen...
20:00-22:00

De Warmoes


Informatiebijeenkomst Herenboeren Lingezegen

Herenboeren gaat in Park Lingezegen een eerste boerderij starten in de regio, onder de
naam ‘’Herenboeren Lingezegen’’. Op deze boerderij zal op kleinschalige wijze,
natuurinclusief, eigen voedsel worden geproduceerd, zoals groenten, aardappelen, fruit,
eieren en (voor wie wil) vlees. Dat zal gebeuren met ruim 200 huishoudens die met elkaar
het gemengde bedrijf vormgeven en runnen (en daarmee zeker 500 monden voeden). De
leden (mede-eigenaren) van de boerderij hebben een boer in dienst die het land bewerkt en
voor de dieren zorgt. Meewerken op de boerderij of bij de uitgifte van voedsel wordt zeer op
prijs gesteld.
Inmiddels hebben zich al vele leden aangemeld voor Herenboeren Lingezegen. Zij hebben
zich ingeschreven en mee-geïnvesteerd in de boerderij, die voor de zomer van 2023 van
start zal gaan. Maar er is nog plek voor wie interesse heeft. Graag verstrekt Herenboeren
Lingezegen nadere informatie. In dat verband is er op Dinsdagavond 28 februari a.s. vanaf
20.00 uur een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden bij “De Warmoes” Griftdijk
Noord 11 in Lent. Inloop vanaf 19.30 uur. Vooraf aanmelden graag via
lingezegen@herenboeren.nl. VOL IS VOL!

Herenboeren