Natuurexcursie: Rhythm of nature, music of life

Kaart wordt geladen...
14:00-16:45

Parkeerplaats Duivelsberg


Natuurexcursie: Rhythm of nature, music of life

Deze excursie is het onderwerp ritmes van de natuur, zoals in de toenemende puls van op gang komende sapstromen in bomen in het voorjaar, onze eigen hartslag, de ritmische vleugelslagen waar vogels aan te herkennen zijn, oriënteren van diverse diersoorten op electromagnetische velden bij migratie, voorspellend vermogen van plant en dier op basis ervan.

Hoe door de electrische puls van het hart van elk levend wezen een electromagnetisch (meetbaar / voelbaar) veld ontstaat dat het leven zowel in het lichaam als in de omgeving beïnvloeden. We gaan met een stethoskoop sapstromen beluisteren en komen er achter wat het is dat natuur zo rust gevend op mensen kan werken.

IVN Rijk van Nijmegen