Natuurexcursie: Rondwandeling Bruuk, De Horst

Kaart wordt geladen...
10:00-12:30

Ashorst 24


Natuurexcursie: Rondwandeling Bruuk, De Horst

Op de tweede pinksterdag organiseert IVN een rondwandeling. We wandelen tussen het natuurgebied de Bruuk en Het dorp De Horst. Dit is een prachtig stukje Nederland vlak bij de Duitse grens. Niek Backus en Gabriel Zwart zijn de gidsen.

De Bruuk is een vrij nat natuurgebiedje. Het wordt gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling van hooimoerassen, struwelen en natte bossen en wordt gevoed door kwelwater. Er komen ook bijzondere planten voor en op deze maandag gaan we onder andere kijken of we al orchideeën zien. We lopen een stukje door de Bruuk, maar gaan ook de omgeving bekijken, en dan met name de beken en watergangen langs de Bruuk. We komen onder andere ingrijpende aanpassingen tegen van waterlopen door mens en door dier!

IVN Rijk van Nijmegen