Netwerk en informatie bijeenkomst economische visie

Kaart wordt geladen...
16:30-20:00

VasimEvents


Netwerk en informatie bijeenkomst economische visie

Als ondernemer is duurzaamheid geen keuze meer, maar een kans om impact te maken. Te beginnen in Nijmegen. Met de Economische Visie als handleiding willen we met partijen samenwerken aan de energietransitie, vergroening en een circulaire initiatieven. Wat te doen met de toenemende netcongestie (drukte op het stroomnetwerk)? Bedrijventerreinen moeten klimaatbestendiger worden ingericht. We gaan steeds meer richting een circulaire economie, hergebruik van producten. Dat staat in allerlei doelstellingen, akkoorden en beleidsregels. Een ‘hot’ onderwerp. Maar wat betekent dit voor ons netwerk van ondernemers, onderwijs-, campus en kennisinstellingen? Daar staan we in de grote netwerk- en inspiratiebijeenkomst van 11 april bij stil.

Keynote spreker op 11 april is Thomas Rau. Een architect met een visie en een missie. Zijn motto? “Laten we doen wat nodig is, niet wat haalbaar is.” Hij staat bekend als voorloper in de internationale discussie over duurzaamheid, grondstoffenschaarste en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur. Als geen ander is hij in staat om situaties en problemen te bekijken vanuit nieuwe invalshoeken. Zijn ideeën lijken daarom vaak enorm voor de hand liggend – terwijl toch niemand eerder op ze gekomen was. Dat maakt ze helder, toepasbaar en begrijpelijk voor iedereen.

Gemeente Nijmegen