Redetwist: Mens of dier

Kaart wordt geladen...
20:00-21:30

Cultuurcafé


Redetwist: Mens of dier

Zijn mens en dier wezenlijk verschillend? Filosoof Cees Leijenhorst vindt van niet. Maar doordat we steeds doen alsof, stelt hij, kunnen we dieren behandelen alsof het dingen zijn en onze ogen sluiten voor de ellende die we aanrichten. Theoloog Frank Bosman vindt dat mens en dier juist wel intrinsiek verschillend zijn en stelt dat de mens nou eenmaal op alle vlakken een superieure positie heeft.

Radboud Reflects