Vogels kijken rond de Weurtse Plas

Kaart wordt geladen...
07:30-09:30

Dijk


Vogels kijken rond de Weurtse Plas

We gaan op deze vroege zondagochtend vogels kijken rondom de Weurtse Plas. Het rondje rond de plas is ongeveer 4 km. Het is typisch rivierenlandschap en we lopen dan ook in de uiterwaarden, deels langs het waalstrand. We gaan soorten tegen komen als: graspieper, roodborsttapuit, specht, torenvalk, slechtvalk en nog vele meer.

Aanmelden via Vogelbescherming

i.s.m. IVN