Vogels spotten op de fiets en te voet

Kaart wordt geladen...
08:30-10:30

Baiana


Vogels spotten op de fiets en te voet

Verwacht wordt dat wij late wintergasten en mogelijk al enkele zomergasten te zien krijgen zoals kievit, fuut, brandgans en kolgans, en mogelijk zien we een ijsvogel. En natuurlijk is er altijd een goede kans om een buizerd of torenvalk te spotten of zelfs een overvliegende zeearend.

De Bemmelse waard met Doornik is een prachtig natuurgebied, waar nog steeds aan wordt gewerkt. Het is aangelegd en toegankelijk gemaakt met struinpaden en fietspaden. De begroeiing langs en in het water, op de dijken en de daar tussenliggende velden is voor vogels een rijk voedsel- en rustgebied.

IVN Rijnwaal