Vogelspotten op de fiets en te voet in het Waterrijk in Lingezegen

Kaart wordt geladen...
07:00-09:00

Waterrijk Lingezegen


Vogelspotten op de fiets en te voet in het Waterrijk in Lingezegen

Het Waterrijk is een prachtig natuurgebied en toegankelijk via struinpaden en fietspaden rondom. Het waterrijk valt onder het beheer van Staatsbosbeheer welke het gebied heeft ingericht voor vogels welke specifiek voorkomen in zogenaamd nat riet zoals roerdomp, waterral, grote karekiet, blauwborst en baardman. Ook is de kiekendief in dit gebied actief.
De fietstocht staat onder leiding van Ben Brouwer welke verwacht dat wij al zomergasten te zien krijgen zoals de grutto, kluut, tureluur, gele en witte kwikstaart en kleine karekiet. Er is ook een goede kans om een lepelaar of grote zilverreiger te spotten. En natuurlijk een grote verscheidenheid aan eenden, ganzen en andere watervogels.

IVN Rijk van Nijmegen