Vogelspotten per fiets en te voet in het waterrijk

Kaart wordt geladen...
07:00-11:00

Viola


Vogelspotten per fiets en te voet in het waterrijk

Het Waterrijk is een prachtig natuurgebied, deels recent, aangelegd en toegankelijk gemaakt met struinpaden en fietspaden. De begroeiing langs en in het water van de Linge , de ontgravingen en de daar tussenliggende rietvelden is voor watervogels een rijk voedsel- en rustgebied.

IVN RijnWaal