World Clean Up Day

Kaart niet beschikbaar
00:00-23:59

World Clean Up Day

Zwerfafval slingert rond op plekken die daar niet voor bestemd zijn, zoals op straat, het strand en in de natuur. Het is niet alleen een doorn in het oog, maar ook belastend voor het milieu. De afbreektijd van een plastic flesje bedraagt namelijk al 5 tot 10 jaar en een glazen fles maar liefst 1 miljoen jaar. Als wij zwerfafval niet opruimen, dan duurt het dus lang voordat het verdwijnt. En dan te bedenken dat onze omgeving vol ligt hiermee! Daar willen we verandering in brengen.

Wereldwijd pakken burgers zwerfvuil aan tijdens World Cleanup Day op en organiseren opruimacties in hun eigen buurt. Tijdens de vorige editie ruimden 18 miljoen mensen een astronomische hoeveelheid van naar schatting 98 miljoen kilo afval op. De afval wordt geregistreerd via een app om te meten hoeveel er is opgeruimd en om gegevens te verzamelen. Met deze informatie kan nagedacht worden over een oplossing om deze problemen in de toekomst te voorkomen. Samen gaan we voor een schonere wereld!

Nijmegen telt ondertussen al negentien opruimacties. Steek je handen uit je mouwen en ga ook de straat op! Je kunt je aansluiten bij een aangemelde opruimactie via Plasticsoupfoundation.org/world-cleanup-day of er zelf een beginnen.