Green Capital: hoe en waarom

Nijmegen is in 2018 European Green Capital oftewel Europese groene hoofdstad. Wat moeten we daar nu van denken. Is het een titel om goede sier mee te maken? Heeft Nijmegen de titel ook echt verdiend? Wat betekent het voor Nijmegen? Op een aantal vragen gaan we hier in.

Je moet er echt wat voor doen!

De titel European Green Capital krijg je niet zomaar. Nijmegen werd in 2016 gekozen uit 3 genomineerden. Maar om genomineerd te worden moet je ook al het nodige doen. Er is een lange lijst van criteria waaraan deze steden moeten voldoen, alvorens überhaupt genomineerd te worden. En vervolgens moet je de andere genomineerden – die dus ook hun sporen op het gebied van duurzaamheid al hebben verdiend – achter je laten.

Waarom deze prijs?

De prijs is ingesteld door de Europese Commissie om duurzaamheid te bevorderen. Juist op lokaal niveau worden heel veel beslissingen genomen die van invloed zijn op duurzaamheid. Op de CO2 uitstoot bijvoorbeeld. Een gemeente heeft daarom veel mogelijkheden op dit terrein. Niet op de laatste plaats omdat ze relatief bij de burgers staat. Burgers die in het dagelijkse leven allerlei duurzame of juist minder duurzame keuzes maken.

Een creatieve gemeente daagt zijn burgers uit en geeft haar ook de mogelijkheid om die duurzame keuzes te maken. Waarbij de burger verschillende rollen kan hebben. Als reiziger die moet kiezen tussen auto en fiets, als ondernemer die moet beslissen over nieuwe investeringen, als winkelier die een keuze maakt welke producten worden opgenomen in het assortiment. Of in één van de vele andere rollen.

Nijmegen helpt haar burgers bij deze beslissingen. De goede fietspaden en de snelfietsroutes maken het makkelijker om voor de fiets te kiezen. In het Nijmeegs Energie Convenant zijn afspraken met bedrijven gemaakt over energiebesparing en het terugdringen van de CO2 uitstoot, Er wordt hard gewerkt aan een warm waternet, waardoor restwarmte nuttig gebruikt klan worden.

Geen reden om stil te gaan zitten

Het behalen van de titel Eurpean Green Capital is geen einddoel. Nijmegen kan niet achterover gaan leunen omdat we “er nu zijn”. Nijmegen wil bijvoorbeeld nog steeds in 2040 klimaatneutraal zijn en daar is nog een boel werk voor nodig. Zeker als we deze doelstelling nog sneller willen bereiken. Europese Groene Hoofdstad is dus zeker geen einddoel, maar een vliegwiel om de ontwikkelingen te versnellen.