Op 24 oktober was “ons” debat over de fiets in het centrum in het Dutch Bicycle Centre.. Een goed debat, waarin een aantal nieuwe inzichten aan de orde kwamen. Opvallend was dat deze ook van de ANWB kwamen. Zij denken na over een nieuwe indeling van voertuigfamilie’s. Een goed verslag is te vinden op de site van Fietsdiensten.nl.

Een aanvulling onzerzijds is dat er goed nagedacht moet worden over wat je wilt met de openbare ruimte. En hoe je dat duidelijk maakt aan de bezoekers van deze ruimte. Voor veel voetgangers in het centrum is nu vaak niet duidelijk dat er ook gefietst mag worden. Een mooie uitdaging ligt in de herinrichting van de Burchtstraat.

Het debat werd mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Mileiudefensie en de gemeente Nijmegen. Milieudefensie voert momenteel onder de titel “recht op gezonde lucht” actie om meer ruimte voor de fiets te vragen in Nederlandse steden. Nijmegen heeft een traject ingezet om de fietser, wandelaar en consument meer ruimte te geven in het centrum.

De afbeelding bij dit bericht komt van de getekende notulen, gemaakt door Ruben Hurenkamp. Klik hier voor de volledige notulen.