Het Daniëlsplein was lang een stenig plein, hooguit bekend vanwege dat hoge beeld met die koeienhoorns er bovenop. Op donderdag was er markt en op zaterdag een viskraam en voor de rest veel tegels met wat geparkeerde auto’s. Maar dankzij “operatie Steenbreek” is daar verandering in gekomen. Een groot gedeelte van het plein is omgetoverd tot een buurtpark.

Zoals de naam al aangeeft wil “operatie steenbreek” zoveel mogelijk stenen uit de grond breken. Het directe doel is om regenwater de gelegenheid te geven in de bodem te infiltreren. En dat is hard nodig bij het opkomende klimaateffect. Steeds heviger buien zorgen nu soms al voor wateroverlast en dat gevaar zal de komende jaren verder toenemen.

Waarom zou je al dat schone regenwater ook in het riool laten lopen? Zelfs de rioolwaterzuivering is er niet blij mee. Zij werken met bacteriën die het vuil opeten, maar als het water te schoon is verhongeren ze. En als de afgelopen zomer ons iets geleerd heeft dan is het dat we al dat water in droge tijdem goed kunnen gebruiken. En dat kan als we het in de bodem infiltreren en niet afvoeren via het riool. Het betekent ook nog eens dat onze rivieren minder hoge pieken kennen, omdat het water via de bodem gespreid naar de rivier loopt.

Maar groen in de wijk is natuurlijk ook goed voor de wijk. Het wordt weer leuker om in de openbare ruimte te verblijven en dan kom je elkaar ook nog eens tegen voor een praatje. Groen in de straat werkt ook nog eens ntstressend. Eigenlijk zijn er dus alleen maar positieve effecten.

Op zondag 24 maart openden wethouder Velthuis en Margot Ribberink samen het park. Een park dat overigens is ingericht in overleg met de bewoners. Op de foto plant Margot nog een rozenplantje onde3r het toeziend oog van de wethouder. Ook Bikkel – de mascotte van NEC – is aanwezig. Hij zou wat later samen met de jeugd gaan voetballen op het naastgelegen voerbalveldje.

Meer informatie over operatie steenbreek in Nijmegen vind je hier.
Steenbreek is een landelijke aktie. Die ninformatie vind je hier.