Ontwikkelingen rond zwembad West

Vooralsnog mag je deze titel heel letterlijk nemen. Het zwembad is weliswaar aan vernieuwing toe, maar hoe en waar is nog onduidelijk. In plaats van de huidige lokatie tussen Hees en Heseveld wordt er ook gekeken naar een locatie in de kanaalzone. Het zal nog even duren voor de beslissing valt.

Het klooster tijdens de sneeuwval deze winter

Achter het zwembad ligt het Jozefklooster dat z’n ingang heeft aan de Kerkstraat. Bij het klooster hoort een prachtige kloostertuin die tot dusverre niet toegankelijk was. De paters hebben het gebouw al enige tijd geleden verlaten en momenteel is het in gebruik voor ouderenzorg. Daarvoor voldoet het echter niet meer. Het hele terrein is inmiddels van een projectontwikkelaar, die niet alleen het klooster een nieuwe bestemming, maar ook naar de tuin kijkt. En dan is er nog een kleiner terrein tussen zwembad en Kerkstraat waar een woongroep een aantal woningen wil laten bouwen.

Om meerdere redenen is dit een ontwikkeling om te volgen. In de directe omgeving liggen de wijken Hees met een dorps karakter en Heseveld, een wijk met veel etage woningen en weinig groen. Maar het lijkt voor de gemeente ook een mogelijkheid om te experimenteren met de nieuwe omgevingswet die in 2022 ingaat. Het klooster is vooralsnog het verst in de procedure en daarvoor heeft de gemeente een ambitie document opgesteld. De nieuwe omgevingswet dwingt gemeenten een brede afweging te maken met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. Dat betekent dat alle betrokken afdelingen (en dat zijn er een hoop!) een advies moeten uitbrengen, waarna de gewenste ontwikkelingsrichting kan worden gekozen.

De omgevingswet vereist ook dat de burgers bij de planvorming worden betrokken. Op het moment dat ik dit schrijf moet het ambitie document nog worden besproken met de bewoners. Dat gebeurt op 8 juli in een digitale bijeenkomst. Ondertussen is er al gecommuniceerd tussen de gemeente en Vereniging Dorpsbelang Hees aangevuld met een aantal bewoners uit Heseveld. Eén van de belangrijkste uitkomsten is dat de bewoners de drie hierboven genoemde projecten graag in samenhang willen beoordelen. Lastig voor de gemeente omdat met name het zwembad dus ver achter loopt. En de ontwikkelaar van het klooster maar laten wachten omdat het zwembad zover achterloopt is natuurlijk ook geen optie. Maar de gemeente dient wel aan te geven hoe ze deze afstemming gestalte wil geven. Hopelijk geeft het ambitie document daar duidelijkheid over.

Een doorzicht door de kloostertuin

Natuurlijk zijn er zorgen over de waardevolle tuin. Hierin staan in ieder geval een aantal waardevolle bomen. Een inventarisatie van de natuurwaarden moet nog plaatsvinden. De ontwikkelaar heeft aangegeven dat hij de tuin toegankelijk wil maken voor omwonenden. Maar zette tegelijk in op een flink aantal woningen in de tuin. Je wilt als omwonende echter wel door een echte tuin lopen en (enigszins gechargeerd) niet over een parkeerplaats met een paar mooie oude bomen. Maar het zou natuurlijk ook hartstikke zonde zijn van deze groene parel!

De gemeente lijkt het aantal woningen in ieder geval te beperken, zowel in aantal als in locatie. Zeer waarschijnlijk komen er wel een aantal zorgeenheden die worden verplaatst vanuit het klooster. Deze eenheden kunnen dan weer worden gecombineerd met een aantal woningen (huur of koop). Het ambitie document moet hieromtrent veel duidelijk maken.

Ondertussen hebben we het nog niet gehad over Park West. Even ter herinnering: Park West is geen echt park, maar meer een schakeling van groene ruimtes in Nijmegen west. De zuidelijkste punt van dit park is momenteel het Kometenpark. Dit ligt naast zwembad west op een steenworp afstand van de kloostertuin. Het ligt dus voor de hand om de kloostertuin tot de volgende kraal te maken in het kralensnoer Park West. De tuin is immers een ware parel en die zou die zou het kralensnoer een flinke kwaliteitsimpuls geven.