Rot-jochies

Zo rond de jaarwisseling is op straat een merkwaardig fenomeen te zien. Mensen zien hun geld in rook opgaan en staan daar ook nog van te genieten. Toegegeven, soms gaat die rook gepaard met een aantal best wel mooie kleureffecten, maar na enkele seconden zijn die toch ook weer weg en knalt het mooie schouwspel als een droom uit elkaar.

Toegegeven, ook ik heb me hier in het verleden aan bezondigd. Maar ik probeerde de totale som geld die in rook op ging te beperken. Tot ik merkte dat mijn bijdrage aan het festijn compleet wegviel tegen die van mensen die blijkbaar veel meer geld over hadden om te verknallen. Toen ben ik er maar mee opgehouden.

Veel kinderen wordt in Nederland met de paplepel in gegeven dat dit leuk is. Ik was dus geen uitzondering. Omdat je op die leeftijd nog niet veel geld hebt blijven de lichteffecten veelal buiten bereik en resteren alleen de knallen. En dus zie je ze vooral rondlopen met pakken rotjes. Daar komt hun naam ook vandaan: rot-jochies. Het zijn inderdaad meestal jongens.

Zoals Guido Weijers in z’n conference al opmerkte: alles went. Dus ook die knallen wennen en zo’n rot-jochie gaat zich al gauw afvragen hoe je de sensatie kunt verhogen. Door hem in een brievenbus te gooien bijvoorbeeld. Of ergens door een open raam. Het leidt in de regel vooral tot meer en meer schade. Ook aan natuur en milieu, maar dat hoef ik hier niet meer uit te leggen.

Maar moet deze traditie nu ook al weg hoor ik sommigen zeggen. Nou, niet omdat het een traditie is, maar vooral omdat deze veel schade veroorzaakt. Dus heb ik een soort van compromis bedacht. Iedere buurt krijgt z’n eigen buurtvuurwerk en verder verbieden we het vuurwerk. Het wordt ook niet meer verkocht, maar de wijk wordt natuurlijk wel betrokken bij het vuurwerk, mag meepraten over de samenstelling en ze mogen meehelpen bij het afsteken. Onder goede begeleiding natuurlijk. En het afsteken gebeurt op 1 januari tussen twaalf uur en half twee.

Voordelen:
Het wordt een stuk veiliger.
Er is veel minder vuurwerk nodig, omdat iedereen op dezelfde plaats naar hetzelfde vuurwerk kijkt. Een stuk beter voor het milieu en alle honden, katten, vogels en andere dieren die verder ook niets snappen van dit geknal.
De overlast wordt ook in tijd flink beperkt. Niet al drie dagen vantevoren en ook nog de hele nieuwjaarsnacht en dag door.
Het bevordert de samenhang in de buurt, waar je je buurtgenoten ‘s nachts treft en het beste voor het nieuwe jaar kunt wensen.

De beste wensen voor 2023!

RA 3-1-’23