Toolkit natuurinclusief bouwen

Deze toolkit is er mede gekomen op initiatief van de vogelbescherming Nederland en de Zoogdiervereniging. Maar ook bijvoorbeeld Rijksdienst voor Ondernemend Nederland ondersteunt het. De doelstelling is kort gezegd zoveel mogelijk natuur in de bebouwde kom te integreren. Dat helpt niet alleen de natuur maar ook ons mensen. Juist ook nu het klimaat verandert. Maar wat betekent het precies. Hun website (https://www.bouwnatuurinclusief.nl/) verwoordt het uitstekend:

Door natuurinclusief te bouwen en te ontwerpen is het mogelijk gezonde en aantrekkelijke steden en dorpen te creëren, die voor alle gebruikers een prettige leefomgeving zijn. Investeren in groene kwaliteit levert immers veel meer op dan alleen maar een mooi plaatje. Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan mede-stadsbewoners, zoals huismus, gierzwaluw, merel of gewone dwergvleermuis. Juist dankzij deze bevolkingsgroepen komen steden en dorpen écht tot leven.”

De gemeente wil dus ook ruimte bieden aan de natuur in brede zin. Het gaat niet alleen om kwetsbare soorten, maar ook om doorsnee natuur. Hoewel de mogelijkheden voor natuur in de stad beperkter zijn dan op veel plaatsen buiten de stad, kun je haar binnen de bebouwde omgeving meer ruimte geven dan ze nu meestal krijgt. Het is vrij eenvoudig om bijvoorbeeld nestplaatsen voor vogels te creëren. Een kruidenlaag in een park biedt dan weer een leefmilieu voor insecten. Waar ook vogels weer van profiteren.

Voor de bouwer is natuurinclusief bouwen vaak wat duurder, terwijl de samenleving als totaal er juist voordeel bij heeft. Ook financieel want het is bewezen dat meer groen tot een betere gezondheid en daar dus kosten bespaart. Zoals zo vaak komt de “winst” daarbij dus niet terecht bij degene die de “kosten” draagt. Juist daarom ligt hier ook een taak voor de gemeente. (https://www.nijmegen.nl/nieuws/toolbox-natuurinclusief-bouwen-meer-ruimte-voor-natuur-in-bebouwde-omgeving/)

Op de website https://www.bouwnatuurinclusief.nl/ worden talloze voorbeelden gegeven van natuurinclusief bouwen. Tips voor betrokken partijen zoals projectontwikkelaars en architecten. Maar ook gewone bewoners kunnen natuurlijk hun bijdrage leveren. En ook daarvoor geeft de website tips en inspiratie: https://www.bouwnatuurinclusief.nl/particulier

Samen kunnen we er voor zorgen dat vogels ook hun plaats vinden in de bebouwde omgeving!

(Foto door Ellie Burgin: https://www.pexels.com/nl-nl/foto/vlucht-zonnig-vogel-bouw-4241547/)