Nadat al enige tijd duidelijk was dat het lastig zou worden om een zogenaamde donjon te bouwen in het Valkhofpark is nu bekend geworden dat de plannen definitief niet doorgaan. Daarmee is de weg eindelijk vrij voor de broodnodige opknap van het park. Een opknap die nu al jarenlang gegijzeld wordt door het idee om (onderdelen van) de burcht terug te bouwen.

In het verleden is al heel vaak geprobeerd de burcht of delen daarvan (zoasl de donjon) terug te bouwen. Steeds weer blijkt dat het een lastige opgave is. Bijvoorbeeld omdat het Valkhof zowel cultuur historisch als archeologisch zwaar beschermd is. Dat zorgt voor hoge kosten, omdat er uitgebreid archeologisch onderzoek moet worden gedaan, alvorens er kan worden gebouwd.

Een ander bezwaar is dat er te weinig betrouwbare gegevens over de burcht zijn om deze echt terug te kunnen bouwen. Er wordt hoe dan ook iets nieuws gebouwd. Daarbij komt dat ook de plannen voor de donjon weer eens laten zien hoe lastig het is een dergelijk gebouw te exploiteren.

Het park – dat op zich beschermd erfgoed is – kan nu dus echt worden opgeknapt, zonder rekening te moeten houden met nieuwbouw in het park. Tesamen met de de onlangs geopende Bastei en het naastgelegen museum kan de echte historie hier weer zichtbaarder worden gemaakt. Want de echte cultuurhistorie zit natuurlijk in de Nicolaaskepel en de Barbarossa ruïne. Ze zijn directe verwijzingen naar de burcht die hier ooit heeft gestaan. En natuurlijk zijn er nog andere manieren om dat zichtbaar te maken in het park.