VERSTOPPERTJE

Menigeen zal het kennen van vroeger. Je zit je binnen te vervelen en buiten regent het. En je besluit verstoppertje te gaan spelen. Maar als je je moet verstoppen blijkt het aantal goede verstopplaatsen in een woonkamer toch wel zeer beperkt.

De boeren boden Johan Vollenbroek, in hun ogen de grote boeman dankzij wie zij nu met een stikstofprobleem zitten opgezadeld, een brief aan. En natuurlijk kwam het daarbij tot een pittige discussie. Op enig moment kwam daarbij ook de positie van de grutto ter sprake.

De boeren lieten keurig een stuk gras staan rond het nest van de grutto, zo was hun verhaal. Maar die duivelse kraaien en vossen wisten precies waar ze zoeken moesten naar de eieren van de grutto. Op dat grote gemaaide weiland gingen ze direct naar dat kleine stukje gras dat niet gemaaid was. De rotzakken!

Het lag kortom niet aan boeren, maar aan de vos dat de grutto bedreigd werd!

Die grutto zal zich ondertussen voelen zoals ik in mijn jeugdjaren op zoek naar een verstop-plekje in een kamer van 20m2. Een onmogelijke missie.

Wat de boeren niet beseften is dat ze precies de reden aangeven waarom er natuur in Nederland nodig is. Geen paar vierkante meter hoog gras in een verder gemaaid weiland, maar een ruig natuurgebied waarin de grutto wel een goede kans heeft een goede schuilplaats te vinden. Een natura 2000 gebied bijvoorbeeld. (RA 20-7-’20)