Het Stationsplein

Er zijn enkele lokaties in Nijmegen waar het maar niet wil lukken om tot een goede inrichting te komen. Het Stationsplein is al decennia lang zo’n plek. Wie al wat langer in Nijmegen woont herinnert zich ongetwijffeld de lekkende fietsenstalling. Maar ook de vele conflicten tussen voetganger, fiets en bus.

Nu er plannen zijn om het station met een ingang aan de westzijde en een derde perron uit te breiden, wordt ook hier weer naar gekeken. De gemeente verkiest een variant met een verdiept fietspad. Bij Doornroosje, waar nu een steil hellinkje ligt, gaat het fietspad de diepte in om pas bij het ROC weer op het maaiveld terug te komen. Onder andere de Fietsersbond en de Oogvereniging pleiten juist voor een verdiepte voetgangersroute in het verlengde van de stationstunnel. Vanaf de nieuwe ingang west kan men onder de rails, busbaan en fietsroute doorlopen naar de burgemeester Hunstinxstraat. Deze looproute wordt verder ingevuld met functies als horeca en winkels.

Inmiddels heeft de gemeente een bestemmingsplan voor de westzijde van het station goedgekeurd, hoewel de fietsersbond erop aan heeft gedrongen dit besluit uit te stellen tot ook de plannan van ProRail concreet zijn. Daarmee zouden beide opties nog open blijven. Een meerderheid in de Raad heeft echter toch het bestemmingsplan vastgesteld. Pas daarna kwam wethouder Vergunst – na vragen van de Fietsersbond – met een document waarin deze keuze werd uitgelegd.

 

Meer info Fietsersbond
Meer info Gemeente

Afbeelding: Animatie van het nieuwe stationsplein volgens de plannen van de gemeente