Wat doen die mensen toch duurzaam

Nijmegen was in 2018 Europese Groene Hoofdstad, de negende en de tot nog toe kleinste Europese stad die de titel mocht voeren. Een heel jaar lang.

  Het boek ‘Wat doen die mensen toch duurzaam? – observaties over Nijmegen als Europese Groene Hoofdstad’ vertelt over dat jaar, over wat er aan voorafging, wat er gebeurde, wat ervan bijblijft. Onze observaties gaan over wat duurzaamheid is of gezegd wordt te zijn. Ze gaan over wat er aan 2018 voorafging: waarom Nijmegen tot drie maal toe deel wilde nemen aan die Europese wedstrijd; en welke troeven Nijmegen in de hand had om die ten slotte te winnen. Onze observaties gaan over de talloze activiteiten tijdens het Groene Hoofdstad jaar: activiteiten voor burgers, voor professionals, voor specifieke groepen burgers en voor beleidstoeristen: waartoe zijn mensen opgeroepen, welke perspectieven zijn hun geboden of hebben ze gecreëerd? En onze observaties gaan over wat een jaar Europese Groene Hoofdstad Nijmegen heeft opgeleverd en wat daarvan wellicht overblijft. 2018 was immers een moment in een veel langer traject, waarvan we wel de geschiedenis, maar nog niet de toekomst kennen.

‘Wat doen die mensen toch duurzaam?’ is geen wetenschappelijk boek, maar onze observaties zijn wel op academische gedachten en methoden gebaseerd. Natuurlijk met enige wetenschappelijke voorkennis zijn we een jaar lang midden in de activiteiten van Nijmegen Europese Groene Hoofdstad gaan staan. We waren dus betrokken, maar wilden onze observaties met enige distantie opschrijven. We zijn ook niet bang af en toe een beoordeling te geven. Je kunt het boek het beste lezen als de observaties van twee schipbreukelingen die, per ongeluk op de Waalkade aangespoeld, een jaar lang duurzaam Nijmegen hebben beleefd. En die daar met plezier over vertellen, vanuit verwondering: wat is dat toch, duurzaamheid? Wat maakt dat zo aanstekelijk? En wat doen mensen als ze zeggen voor duurzaam te gaan? Wat doen die mensen toch duurzaam?

Nanda Kurstjens en Pieter Leroy zijn verbonden aan de sectie Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit. Nanda heeft daar Environment and Society Studies gestudeerd. Het voorbije jaar heeft ze als onderzoeker allerlei activiteiten in en om de Europese Groene Hoofdstad geobserveerd en bestudeerd. Pieter Leroy is hoogleraar Milieu en Beleid aan de Radboud Universiteit.