WEKE KNIEËN

Onlangs heeft de Raad van Nijmegen een beslissing genomen over de Graafseweg. Er wordt nog een gedeelte van deze weg versmald, waardoor er meer ruimte komt voor fiets, openbaar vervoer en groen.

Vooral de SP had aangedrongen op verder onderzoek en naar aanleiding van dat onderzoek kwam de PvdA tot de conclusie dat het z’n aanvankelijke zorgen tegen de verdere versmalling liet varen en ook koos voor de variant van het college. Daarmee kreeg de versmalling een meerderheid in de Raad.

Het kwam de PvdA op het verwijt te staan dat het zwakke knieën zou hebben. Een verwijt dat uiteraard vooral van de oppositie en de SP kwam, de partijen die tegen de versmalling waren. Maar laat ik nou altijd gedacht hebben dat de Raad met elkaar in discussie gaat en elkaar met atrgumenten probeert te overtuigen. Desnoods nadat er extra onderzoek is gedaan. Ik snap dat je met elkaar kunt verschillen, maar zwakke knieën lijkt me dan wel het meest zwakke argument.

Ik kan me trouwens niet aan de indruk onttrekken dat, als D66 of Groenlinks op grond van dit onderzoek van mening waren veranderd en tegen waren gaan stemmen, ook het verwijt hadden gekregen zwakke knieën te hebben.

Maar het beeld naar de kiezer is duidelijk: wie zich door argumenten laat overtuigen is zwak. Oftewel argumenten doen er niet toe. (RA 1-7-’20)